Sağlıklı Ürünler

Organik Tarımın Faydaları Nelerdir?


 • Sağlık problemlerini önemli derecede azaltır.
 • Geniş alanlardaki toprak erozyonunu azaltarak, tarımın en önemli kaynağı olan toprak ve gübreyi korur.
 • Su kaynaklarını ve toprağı koruyarak uygun toprak işleme metotları ile verimliliği arttırır.
 • Gübrenin verimi çok fazla olduğundan çiftçilere daha uzun süre kullanma imkanı verir.
 • Çevre dostu olarak bilinen organik tarım, doğal yaşamı koruduğu gibi otlanma için gerekli meraları da korur.
 • Zararlı böcek ilaçları ya da yapay çimlendirici veya büyütücüler eklenmediği için organik tarımla üretilen gıda ve ürünlerin besin değerleri korunur.
 • Organik tarım alanlarında otlanan inekler, enfeksiyonlara karşı daha dayanıklıdır ve daha fazla süt verirler.
 • Organik tarım, var olan çeşitliliği ve yok olmakta olan tohumları korur.

Doğal Organik Ürünler


 •  Çevre dostu olarak bilinen organik tarım, doğal yaşamı koruduğu gibi otlanma için gerekli meraları da korur.
  Organik Ürünler
 • Elli yıldan fazla zamandır yapılan çalışmalar gösteriyor ki organik ürünlerin besin değeri çok daha fazla. Hala yapılmakta olan araştırmalarda da vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri daha etkili bir şekilde almanızı sağlıyor.
  Organik Ürünler
 • Herhangi bir kimyasalı bünyesinde barındırmadığından organik ürünlerin raf ömrü kısa olur. Bu da birçok açıdan iyi olacak şekilde yerelde yetiştirilmeyi gereksindirir. Bu hem çevre için iyidir, hem de ürünün pazara ulaşım aşamalarını kısaltır.
  Organik Ürünler